prijs
Stad
Modelcontract
Oppervlakte
Contractduur
Rolstoelgebruik
Type
Status
Tweepersoons
Of bent u zoek naar een specifiek kot? Geef hier het adres op  

Kotbazen

De huurovereenkomst

WIj verkiezen een schriftelijke huurovereenkomst boven een mondelinge.

Daarom heeft Kotwest ook een modelhuurovereenkomst. Deze kan je downloaden op de pagina TIPS.

Let op: inhoudelijke wijzigingen mogen niet aangebracht worden aan de huurovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.

Een contract maak je best op in 4 exemplaren: één exemplaar voor de huurder, één voor de verhuurder, één voor de hogeschool (kotwest) en één voor de registratie.

Gebruik je als verhuurder onze modelhuurovereenkomst dan kan je gratis info, advies en bemiddeling genieten van onze diensten mochten er zich problemen voordoen.

Wenst u een andere huurovereenkomst te gebruiken dan moet u deze voor gebruik laten nalezen door Kotwest, evenals uw huisreglement!