prijs
Stad
Modelcontract
Oppervlakte
Contractduur
Rolstoelgebruik
Type
Status
Tweepersoons
Of bent u zoek naar een specifiek kot? Geef hier het adres op  

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kotwest is de samenwerking tussen VIVES, HOWEST en KULAK. De website waar studenten hun kot vinden in West-Vlaanderen. De bedoeling is om kotbazen en studenten samen te brengen. Studenten kunnen op deze manier vlot een tof kot vinden en kotbazen krijgen van ons gratis reclame.

Binnen dat kader vinden we het toch belangrijk om een aantal voorwaarden uit de doeken te doen …

 

KWALITEIT STUDENTENKAMERS

 • Beschikken over een uitbatingsvergunning (politieverordening of conformiteitsattest) die niet ouder is dan 10 jaar. Indien een nieuwe politieverordening van kracht is, dan moeten de kamers voldoen aan de nieuwe regelgeving binnen het jaar van de toepassing ervan.
 • Rookmelders verplicht!
 • Afgekeurde studentenkamers of kamers die na 1 jaar na controle (met adviesmaatregelen) nog altijd geen uitbatingsvergunning hebben worden geschrapt.
 • Uitbatingsvergunning altijd uit eigen beweging  voorleggen aan Kotwest.

 

HUUROVEREENKOMSTEN

 • Modelhuurovereenkomst Kotwest:
  • Geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.
  • De invulversie kan gratis verkregen worden bij Kotwest en is te downloaden via de website.
  • Bij gebruik van de modelhuurovereenkomst kan de verhuurder gratis gebruik maken van informatie, advies en bemiddeling bij vragen en problemen. Gelieve u als verhuurder te richten tot de STUVO van de hogeschool waar de student studeert. Zie contactgegevens.
  • Niet-modelhuurovereenkomsten:
   • De huurovereenkomst moet ter goedkeuring (vóór het eerste gebruik) voorgelegd worden aan Kotwest.
   • We behouden ons het recht om huurovereenkomsten gedeeltelijk of volledig te weigeren.
   • Er kan geen beroep gedaan worden op Kotwest voor informatie, advies en bemiddeling.
   • Welke clausules worden steeds geweigerd:
    • Clausules waarin verwijlinstresten worden aangerekend
    • Clausules met mondelinge verlenging van de huurovereenkomst
    • Opzegclausules einde overeenkomst met opzegtermijnen
    • Bedrag van de huurwaarborg bedraagt meer dan 2 maanden huur
    • Alle huurovereenkomsten worden in viervoud opgemaakt: één exemplaar voor de student, één voor de verhuurder, één voor Kotwest en één voor de registratie. Zie contactgegevens.
    • Registratie van alle ondertekende huurovereenkomsten is verplicht.

 

 

WEBSITE KOTWEST

 • Ingevulde gegevens moeten correct en up to date zijn.
 • Verhuring onmiddellijk aanpassen na ondertekening van de huurovereenkomst.
 • Kotwest doet regelmatig steekproeven en vergelijkt de info op Kotwest met de info in de huurovereenkomsten.

 

KLACHTEN/PROBLEMEN

 • Studentvriendelijkheid kan enkel op basis van ervaring beoordeeld worden. Een nieuwe verhuurder geven we het voordeel van de twijfel. Verhuurders waarover regelmatig terechte klachten komen i.v.m. bv. studentonvriendelijkheid, regelmatig ongeoorloofd inhouden van waarborgen, niet correcte eindafrekeningen, herstellingen die niet of niet tijdig worden uitgevoerd, schenden van de privacy, … worden uit Kotwest geweerd.
 • De verhuurders krijgen steeds een uitnodiging tot een gesprek en krijgen (afhankelijk van de ernst van het dossier) een tweede kans. Indien nadien eenzelfde gegronde klacht wordt ingediend, wordt de verhuurder schriftelijk meegedeeld dat hij niet langer op de samenwerking van Kotwest kan rekenen en wordt zijn aanbod niet meer opgenomen op Kotwest.

 

AGENCES, IMMOKANTOREN, RENTMEESTERS, SYNDICUS, …

 • Aanduiden gebruik op fiche Kotwest.
 • Alle kosten die aangerekend worden aan de student vermelden op de fiche van Kotwest (bv. plaatsbeschrijving, administratieve kosten, …)

 

 

Contactgegevens Kotwest partners: