prijs
Stad
Modelcontract
Oppervlakte
Contractduur
Rolstoelgebruik
Type
Status
Tweepersoons
Of bent u zoek naar een specifiek kot? Geef hier het adres op  

Tips

De huurovereenkomst

Wij verkiezen een schriftelijke huurovereenkomst boven een mondelinge. Daarom heeft Kotwest ook een modelhuurovereenkomst. Deze kan je onderaan deze pagina dowloaden.

Let op: inhoudelijke wijzigingen mogen niet aangebracht worden aan de modelhuurovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.

Enkele tips omtrent het huurcontract: ga na of volgende punten vermeld zijn in je contract (indien je werkt met een ander contract dan van Kotwest):

  • naam en adres huurder en verhuurder
  • adres van de kamer, het kamernummer en de ligging
  • voorzieningen in de kamer en of het pand
  • huurtermijn
  • huurprijs: hoe en wanneer te betalen, extra kosten, eindafrekening, ...
  • opzegperiode
  • afspraken verblijf tweede zittijd, weekends, ...
  • beginstand van verwarming, gas, water bij individuele tellers

Een contract maak je best op in 4 exemplaren: een exemplaar voor de student, de verhuurder, de hogeschool en de registratie.

Lees aandachtig alle artikels!

Gebruik de modelhuurovereenkomst van Kotwest om problemen te vermijden!

Download contractkotwestinvulversie.pdf