prijs
Stad
Modelcontract
Oppervlakte
Contractduur
Rolstoelgebruik
Type
Status
Tweepersoons
Of bent u zoek naar een specifiek kot? Geef hier het adres op  

Tips

De huurprijs

De prijzen van kamers en studio’s is al even gevarieerd als het kameraanbod. In West-Vlaanderen is de gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer op basis van een 10 maandcontract ongeveer € 250,00 per maand alles inbegrepen. Je kan steeds goedkopere en duurdere vinden.

In de huurovereenkomst moet duidelijk omschreven zijn welke kosten inbegrepen zijn  en welke afzonderlijk worden aangerekend.  Er zijn dan ook drie formules mogelijk:

  • All in prijs: Dit wil zeggen dat alle kosten inbegrepen zijn in de huurprijs. Meer- of minderverbruik van energie wordt niet in rekening gebracht. Bv. € 250,00

Indien de energiekosten niet zijn inbegrepen dan moeten deze kosten afzonderlijk worden betaald. Het contract moet duidelijk vermelden op welke manier de kosten berekend worden: twee mogelijkheden: een forfaitair bedrag of een voorschot met een eindafrekening.

  • Forfaitair: Dit wil zeggen dat je periodiek (per maand) een vast bedrag zal betalen, ongeacht hoeveel je werkelik verbruikt. Min- of meerverbruik van energie wordt niet in rekening gebracht. Bv. je basishuurprijs is € 200,00 en je energie is met een forfait van € 50,00.
  • Voorschot met eindafrekening: Dat wil zeggen dat je periodiek (maandelijks) een voorschot op je energie zal betalen. Op het einde van het huurcontract moet de verhuurder een afrekening maken waarin hij de werkelijke kosten (facturen) optelt en vervolgens het totaalbedrag van je betaalde voorschotten aftrekt. Indien de som van jouw voorschotten niet voldoende is dan zal je het verschil bijbetalen. is de som van de betaalde voorschotten hoger dan de werkelijke kosten dan zal de verhuurder het teveel betaalde terugstorten. Alle kosten moeten gestaafd worden door originele facturen en eventuele verdeelsleutels.

Tip: heb je een individuele teller op je kamer: noteer dan bij start van het contract de beginstand en laat deze door de eigenaar ondertekenen.