prijs
Stad
Modelcontract
Oppervlakte
Contractduur
Rolstoelgebruik
Type
Status
Tweepersoons
Of bent u zoek naar een specifiek kot? Geef hier het adres op  

Tips

Voortijdig je contract opzeggen

Hoe gebeurt de voortijdige opzeg bij andere huurovereenkomsten dan deze van Kotwest?

Indien het contract een specifieke opzeggingstermijn stipuleert, dan is deze (bindend) van toepassing. Bijvoorbeeld 2 maanden vooropzeg.

Indien een contract van bepaalde duur (bv. 10 of 12 maanden) geen opzeggingstermijn bedingt, eindigt het contract automatisch en van rechtswege op het einde van de afgesproken contractduur. Dit wil zeggen dat er geen opzeg mogelijk is. Tenzij beide partijen tot een compromis komen. Zorg er steeds voor dat de afspraken van deze compromis steeds schriftelijk opgenomen worden en laat deze door beide partijen ondertekenen!

 

Hoe gebeurt de voortijdige opzeg bij de modelhuurovereenkomst van Kotwest?

Onze modelhuurovereenkomsten bepalen dat zowel de huurder als de verhuurder de overeenkomst voortijdig kunnen beëindigen door twee maanden op voorhand per aangetekend schrijven op te zeggen. Redenen kunnen zijn:

  • Opzeg mogelijk door de student bij: het overlijden van één van de ouders of de voogd van de student; bij langdurige ziekte; om reden van ernstig gebrek aan isolatie of veiligheidsinstallatie of om een ernstige reden waardoor de kamer niet kan worden gebruikt als studieverblijf; bij huwelijk van de student.
  • opzeg mogelijk door de verhuurder:om ernstige reden te wijten aan het gedrag van de huurder waardoor de bestemming van het huis tot studieverblijf in het gedrang komt.
  • opzeg mogelijk door de student en/of de verhuurder: bij het officieel stopzetten van alle studies door de student in de gemeente waard e student onderwijs volgt.
  • deze huurovereenkomst wordt ontbonden door het overlijden van de verhuurder.

De opzegging moet altijd per aangetekend schrijven worden betekend met opgave van de reden en bijvoegen van de bewijsstukken. De opzegging gaat in op de eerste dag van de huurmaand volgend op de maand van betekening.

Een kopie van je schrijven richt je best ook aan de dienst studentenvoorziening (STUVO) van je hogeschool of universiteit.